Cílem spolku Po súsedsku je rozvoj kultury ve městě Paskov a okolí a oživení českých lidových tradic v obci, zapojení občanů do kulturního dění a tím i větší soudržnost lidí a hrdost na své město a kraj, ve kterém žijí. 

O co se chceme pokusit:

a)    edukace osob v oblasti lidových tradic, písní a tanců severní a východní Moravy
b)    propagací města Paskova a regionu severní Moravy
c)    praktické spolupráce s jinými subjekty jako jsou folklorní soubory, cimbálové muziky, lidoví řemeslníci na národní i mezinárodní úrovni
d)    pořádání seminářů, přednášek, tanečních lekcí
e)    zapojení dobrovolníků do akcí pořádaných spolkem
f)    pořádání veřejných kulturních akcí (folklorní bály, koncerty, festivaly, přehlídky, sympozia)
g)    další akce pro veřejnost formou workshopů či výstav
h)    práce s dětmi a mládeží (tábory, zájmové kroužky, dětský taneční soubor)

 

 

Členové spolku:
Karel Švach
Zdeňka Švachová
Lubomír Pavič
       Tomáš Lyčka         
 
 

Děkujeme Všem, kteří nám pomáháte udržovat tradiční věci tradičně.

KOVO KALOČ s.r.o.